زندگینامه

بسمه تعالی

دکتر سید حمید حسینی در سال ۱۳۳۷ در یکی از روستاهای رفسنجان و در خانواده ای مذهبی دیده به جهان گشود. خانواده ای اصیل و ریشه دار که در رفسنجان مورد احترام و اعتماد مردم شهر بوده و هست .

SAE_5753
نه فرزند این خانواده، چهار برادر و پنج خواهر، که دوران طفولیت و بلوغ خود را بر سر سفره پدر گذرانده اند اخلاق اجتماعی، پذیرش حرف حق و روحیه همکاری با یکدیگر و مردم شهر و جامعه را بخوبی فرا گرفته اند . آزاد اندیشی و تعامل آن چنان در وجود آنان رخنه کرده است که اگرچه برادران طیف گسترده ای از باورهای سیاسی دارند اما هرگز به تقابل با هم نمی نشینند و همگی حضور در تشکل های مردمی و انجام کارهای اجتماعی را تأیید و ترغیب می کنند.
انگیزه سید حمید برای شرکت در کارهای اجتماعی به حدی بود که در ۲۱ سالگی مسئول جهاد سازندگی کهنوج شد و در آن منطقه بسیار وسیع همراه با تعدادی دانشجو برای رفع مشکلات مردم و انجام برنامه های سازندگی تلاشی بسیار کرد و با موفقیت دوران مأموریت خود را به پایان رساند.
باور سید حمید به وجود امکانات بسیار در کشور و راه های گوناگون برای موفقیت در زندگی باعث شد که تا فعالیت های اجتماعی و اقتصادی خود را به پایتخت منتقل نماید تا هم بتواند به تحصیلاتش در دانشگاه تربیت مدرس ادامه دهد و هم تلاش های اقتصادی خود را پایه گذاری نماید.
او در سال ۱۳۷۳ موفق شد از دانشگاه تربیت مدرس مدرک دکتری مدیریت خود را دریافت نماید و بدین ترتیب با نحوه مدیریت سازمان ها، علوم بانکی، بودجه نویسی و اقتصاد آشنائی فراوانی پیدا نمود که در مراحل بعدی زندگی از آن ها استفاده بسیار کرد.
سید حمید یکی از بنیانگذاران اصلی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی است که در سال ۱۳۸۰ تأسیس گردید و مدت چهار سال نیز ریاست این اتحادیه را بعهده داشت که تاکنون ۲ بار بعنوان اتحادیه نمونه کشور انتخاب شده است و اعضای این اتحادیه با کمک و همراهی مدران آن توانسته اند بیش از ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دهند.
دکتر سید حمید حسینی مورد اعتماد فعالان اقتصادی تهران قرار گرفت از سال ۸۱ به عضویت هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران انتخاب شد. او در دوره سوم نمایندگی بعنوان امین هیأت نمایندگان به سمت خزانه دار اتاق تهران انتخاب گردید.
ریاست دکتر حسینی بر کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب و کار اتاق ایران که وظیفه آن بررسی و اعلام نظر پیرامون قوانین اصل ۴۴ و محیط کسب و کار و سایر قوانین اقتصادی کشور به مجلس شورای اسلامی می باشد باعث گردیده تا از یک سو نظرات فعالان بخش خصوصی به گوش مسئولین برسد و از سوی دیگر تجربه ای بسیار پر اهمیت برای دکتر حسینی بدست آمده تا چنانچه به همت و با اعتماد مردم شریف و پرتوان رفسنجان به مجلس شورای اسلامی راه یافت بتواند از آن تجارب برای انجام وظایف قانونگذاری و خدمت به موکلین خود بهره گیری نماید . بدین ترتیب دکتر سید حمید حسینی در مجلس نه تنها فردی تازه وارد و بدون تجربه نیست بلکه با تجارب فراوانی که در امور صادرات، بازرگانی، مدیریت مالی، بودجه و قانون نویسی دارد میتواند یکی از نمایندگان ارزشمند کشور باشد .
سید حمید حسینی معتقد است که کمتر کشوری در دنیا مانند ایران از مواهب الهی برخوردار است. امکانات بسیار در زمینه های معدنی، صنعتی، کشاورزی، موقعیت ژتو پلتیک و نیروی جوان و تحصیل کرده کشور چنانچه بدرستی بکار گرفته شوند، ایران میتواند یکی از ۱۵ کشور برتر جهان گردد. او بدرستی می داند که مسائل اقتصادی و اجتماعی زیادی را برای کشور بوجود آورده اند. او کشور را شکل بزرگتری از خانواده خود می داند. همانگونه که در خانواده اش برادران با وجود باورهای مختلف سیاسی و اقتصادی توانسته اند که در کنار یکدیگر با آرامش و اتحاد زندگی کندد، مردم نیز قادرند با وجود سلیقه های مختلف اتحاد و یگانگی خود را حفظ و با کار گروهی و استفاده از پتانسیل ها در جهت رفاه جمعی و دستیابی به اهداف عالیه کشور موفق باشند.

 

تازه ها