روز نوشت های سید حمید حسینی

درباره سید حمید حسینی

مقالات و مصاحبه ها

اخبار

بازار عراق در مصاحبه با شبكه سحر

دلایل انتخاب روحانی

نتیجه انتخابات، پیام تمایل ایرانیان به تعامل با جهان را مخابره کرد

صنعت نفت و گاز، محرک رشد اقتصادی کشور به شمار می‌آید

تقسیم‌بندی‌ جامعه به ۴ و ۹۶ درصد خطرناک است

مصاحبه

جذب سرمایه های جدید ناجی صنعت نفت ایران

وزارتخانه‌ها تخصصی‌تر می‌شوند

قانون ۵ساله شد/ آیین نامه‌های قانون بهبودفضای کسب وکار معطل ابلاغ دولت

بلوكه سريالي پول‌هاي ايران

انعقاد چند قرارداد صنعت پتروشیمی در سالجاری