روز نوشت های سید حمید حسینی

درباره سید حمید حسینی

مقالات و مصاحبه ها

اخبار

فرصت طلایی بازار عراق پس از آزادسازي موصل

بازار عراق در مصاحبه با شبكه سحر

دلایل انتخاب روحانی

نتیجه انتخابات، پیام تمایل ایرانیان به تعامل با جهان را مخابره کرد

صنعت نفت و گاز، محرک رشد اقتصادی کشور به شمار می‌آید

مصاحبه

حرکت به سمت روابط صنعتی بین ایران و عراق

خط قرمزهای تجاری در حوزه پتروشیمی

جذب سرمایه های جدید ناجی صنعت نفت ایران

وزارتخانه‌ها تخصصی‌تر می‌شوند

قانون ۵ساله شد/ آیین نامه‌های قانون بهبودفضای کسب وکار معطل ابلاغ دولت