روز نوشت های سید حمید حسینی

درباره سید حمید حسینی

مقالات و مصاحبه ها

اخبار

صنعت نفت و گاز، محرک رشد اقتصادی کشور به شمار می‌آید

تقسیم‌بندی‌ جامعه به ۴ و ۹۶ درصد خطرناک است

حاشیه هایی از حضور هنرمندان در بازارچه خیریه موسسه قلب سفید

آخرين ديدار

در ستایش امیر کبیر دوران  

مصاحبه

انعقاد چند قرارداد صنعت پتروشیمی در سالجاری

ارتقاء امنیت سرمایه گذاری در سایه برجام

تدبیر دولت روحانی کشور را بی نیاز از واردات بنزین کرد

ماجرای گم شدن نفتکش‌ها و جایزه آمریکایی

تقسیم‌بندی‌ جامعه به ۴ و ۹۶ درصد خطرناک است